Terminy

   do 31 maja 2022 r. – dokonanie rejestracji uczestnictwa w Zjeździe
   do 10 czerwca 2022 r. – opłata konferencyjna
   do 15 lipca 2022 r. – zgłoszenia na Konkurs Młodych Naukowców
   do 15 lipca 2022 r. – nadsyłanie streszczeń prac naukowych do Przewodniczących Sekcji PTZ
   do 15 lipca 2022 r. – nadsyłanie tekstów referatów plenarnych
                                            do Redakcji "Przeglądu Hodowlanego"

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK