Obrady w sekcjach specjalistycznych

  – Sekcja Młodych Naukowców (plik pdf)

  – Sekcja Chowu i Hodowli Bydła (plik pdf)

Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu (plik pdf)

Sekcja Chowu i Hodowli Koni (plik pdf)

  – Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz (plik pdf)
 

  – Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej (plik pdf)

  – Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych (plik pdf)

  – Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (plik pdf)

  – Sekcja Żywienia Zwierząt (plik pdf)
 

  – Sekcja Praktyki Hodowlanej (plik pdf)

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK