Komitet Naukowy

         Dr hab. Witold Chabuz, prof. UP
         Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

         Prof. dr hab. Anna Wójcik
         Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu, Sekcja Praktyki Hodowlanej

         Dr Grażyna Polak
         Sekcja Chowu i Hodowli Koni

         Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW
         Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

         Prof. dr hab. Anna Rekiel
         Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

         Prof. dr hab. Andrzej Gugołek
         Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

         Dr hab. Mirosław Karpiński
         Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

         Dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT
         Sekcja Żywienia Zwierząt

         Prof. dr hab. Dorota Kowalska
         Sekcja Młodych Naukowców

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK