Szanowni Państwo,

Informujemy, że rejestracja uczestników Zjazdu została zakończona.

Przypominamy, że potwierdzeniem dokonania rejestracji był 1) komunikat o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (komunikat pojawiał się bezpośrednio po przyciśnięciu "Wyślij") oraz 2) przesłana automatycznie do Państwa wiadomość email informująca, że zostaliście zarejestrowani jako uczestnicy Zjazdu.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK