LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego LXXXVI Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
pt. „Hodowla i chów zwierząt w Polsce
– od tradycji do nowoczesności
– 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”
serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom
za obecność, wystąpienia, debaty, rozmowy...

 

  

 

Projekt LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie
dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
na podstawie umowy nr DNK/SN/512747/2021

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK