Streszczenia

Szczegółowe informacje dotyczące streszczeń doniesień naukowych
przeznaczonych do opublikowania w Materiałach Konferencyjnych LXXXVI Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie

 • format dostarczanych materiałów: A4, w formie plików programu MS Word
  (bez wydruków prac),
 • całkowity tekst nie może przekroczyć 1 strony,
 • marginesy ustawione w formatce,
 • czcionka tekstu Times New Roman 11 pkt,
 • odstęp pojedynczy w całej pracy,
 • tytuł pracy w j. polskim i angielskim wielkimi literami,
 • informacje o autorach (nazwisko i imię, afiliacja) zwykłą czcionką,
 • plik nazwany nazwiskiem pierwszego autora (Nazwisko.doc), jeżeli autor przygotował dwa
  lub więcej doniesień, wysyła je oddzielnie a pliki nazwane są nazwiskiem i kolejną cyfrą (Nazwisko-1.doc, Nazwisko-2.doc) .

Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w czasopiśmie ANIMAL SCIENCE AND GENETICS (MEiN: 70 pkt) (https://zootechnical.com/resources/html/cms/MAINPAGE)

Pliki z odpowiednio sformatowanym tekstem prosimy przesyłać do Przewodniczących poszczególnych Sekcji w terminie do 1 lipca 2022 r. Formatka do pobrania tutaj

Streszczenia, które nie będą spełniały wymagań edytorskich,
nie będą dopuszczone do publikacji w Materiałach Konferencyjnych Zjazdu.

 

ADRESY PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI:

Sekcja Młodych Naukowców
prof. dr hab. Dorota Kowalska | tel.: 666-081-256 | e-mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl
Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
dr hab. Witold Chabuz, prof. UP | tel.: 81-445-68-24 | e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki;
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
prof. dr hab. Anna Rekiel | tel.: 22-593-65-61 | e-mail: anna_rekiel@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
dr hab. Witold Rant, prof. SGGW | tel.: 22-593-65-66 | e-mail: witold_rant@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach,
Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Koni
dr inż. Grażyna Polak | tel.: 666-081-277 | e-mail: grazyna.polak@iz.edu.pl
Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
prof. dr hab. Andrzej Gugołek | tel.: 89-523-32-85 | e-mail: gugolek@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu
prof. dr. hab. Anna Wójcik | tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
dr hab. Mirosław Karpiński | tel.: 81-445-60-39 | e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa,
Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Praktyki Hodowlanej
prof. dr. hab. Anna Wójcik (p.o. Przewodniczącego Sekcji)
| tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Żywienia Zwierząt
dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT | tel.: 91-449-67-25 | e-mail: Wioletta.Biel@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29,
71-270 Szczecin

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK