Komitet Organizacyjny

  Prof. dr hab. Joanna Makulska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  Prof. dr hab. Dorota Kowalska
  Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
  Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
  Dr hab. Krzysztof Adamczyk, prof. URK
  Dr hab. Marcin Lis, prof. URK
  Dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK
  Dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ
  Dr inż. Michał Kmiecik
  Dr wet. Anna Migdał
  Dr inż. Łukasz Migdał
  Dr inż. Aurelia Mucha
  Dr inż. Sylwia Pałka
  Dr inż. Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk
  Mgr Izabela Szpręgiel
  Mgr inż. Olga Derewicka
  Mgr Olga Jarnecka

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK