Komitet honorowy

Prof. dr hab. Tomasz GRODZKI
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Henryk KOWALCZYK
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Przemysław CZARNEK, prof. KUL
Minister Edukacji i Nauki

Jan Krzysztof ARDANOWSKI
Przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

Witold KOZŁOWSKI
Marszałek Województwa Małopolskiego

Łukasz KMITA
Wojewoda Małopolski

Prof. dr hab. Jacek MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Lek. wet. Paweł NIEMCZUK
Główny Lekarz Weterynarii

Dr Isabel CASASÚS
Prezydent the European Federation for Animal Science (EAAP)

Dr hab. Sylwester TABOR, prof. URK
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr Krzysztof DUDA
Dyrektor Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

Prof. dr hab. Tomasz SZWACZKOWSKI
Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Dorota ZIĘBA-PRZYBYLSKA
Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leszek SOBOLEWSKI
Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Prof. dr hab. Anna WÓJCIK
Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego  im. Michała Oczapowskiego

Prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt LITWIŃCZUK
Były Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego  im. Michała Oczapowskiego

Prof. dr hab. Roman NIŻNIKOWSKI
Były Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego

Prof. dr hab. Zygmunt REKLEWSKI
Były Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego

Prof. dr hab. Jan SZAREK
Były Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego,
Honorowy Przewodniczący Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK